Sun Coffee & milk tea take away

Tụi mình đã quá quen thuộc với một thắc mắc của khách hàng rằng : “ Tại sao tên quán lại là Sun Coffee?” Dạ. Chỉ đơn giản là vì tụi mình có một dự án được triển khai từ khi tin tức đại dịch ...

Contact Me on Zalo